Agentura

Agentura Recese s. r. o. nabízí spolupráci při realizaci vašich prezentací, firemních, společenských, kulturních a sportovních akcí.
Můžeme vám vyrobit celou akci tzv. na klíč, od prvopočátečního plánování, sestavení rozpočtu, vlastní realizaci až po závěrečné zpracování dokumentace pro elektronická média a sociální sítě, nebo pomoci s realizací jednotlivých částí vašich akcí ve vaší režii.
Disponujeme dobrým technickým zařízením s kvalifikovanou a vstřícnou obsluhou.
Neděláme to stejně jako „vždycky“. Snažíme se být vždy o něco lepší než od nás očekáváte.

Robert Pánek, jednatel společnosti