Nabídka

  • Výroba společenských kulturních a sportovních akcí na klíč, dramaturgie, realizace, výroba prezentace a dokumentace
  • Zajištění vystoupení umělců a uměleckých skupin a souborů, moderátorů, DJ´s.
  • Doprava umělců, uměleckých předmětů, hudebních nástrojů a technické aparatury.
  • Zajištění pořadatelských služeb.
  • Pronájem a obsluha audiovizuální techniky.
  • Výroba obrazových foto a video materiálů.
  • Výroba zvukového audio záznamu s jeho následným zpracováním.
  • Zhotovení podkladů pro komponované pořady, projekce a firemní prezentace včetně jazykových mutací zvukových komentářů.
  • Přepis filmových a video materiálů včetně jejich digitalizace do požadovaných formátů.